Kỳ Duyên Home Spa đã chuyển sang thương hiệu Gà Spa nhằm nâng cấp dịch vụ, không gian và thiết bị cho khách hàng thân yêu. Tất cả dịch vụ, chi phí LT và nhân viên vẫn như cũ

Xem Trang Mới
Trị mụn thâm hiệu quả tại Gà Spa
Chú ý: Kỳ Duyên Home Spa chỉ có một thương hiệu mới là Gà Spa, mọi cái khác đều không phải của Kỳ Duyên Home Spa.